Tuesday, January 12, 2010

Pencapaian ...

  1. Johan Pertandingan Tarian Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan 2008
  2. Johan Pertandingan Tarian Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2008
  3. Johan Pertandingan Tarian Sekolah Rendah Peringkat Daerah 2008
  4. Johan Pertandingan Tarian Rampaian Tradisional Pra-sekolah Peringkat Negeri 2008
  5. Johan Pertandingan Tarian Rampaian Tradisional Pra-sekolah Peringkat Daerah 2008
  6. Naib Johan Pertandingan Tarian Festival Tari Kanak-kanak anjuran Universiti Malaya 2009

No comments:

Post a Comment