PENCAPAIAN

1  Tempat Ketiga Pertandingan FESTAKA UM 2011
2. Tempat Ketiga bagi Kelab dan Persatuan Peringkat kebangsaan 2010
3  Johan Pertandingan Tarian FESTAKA UM 2010
         a) Johan Keseluruhan
         b) Penari Lelaki Terbaik          : Mohd Syafiq B. Azam
         c) Penari Perempuan Terbaik   : Nur syazwani Bt Hazari
         d) Busana Terbaik
4  Johan Pertandingan Tarian Peringkat Kebangsaan 2009
         a) Johan Keseluruhan
         b) Rampaian Tradisional Terbaik
         c) Etnik Terbaik 
5  Johan Pertandingan Tarian Peringkat Negeri 2009
         a) Johan Keseluruhan
         b) Rampaian Tradisional Terbaik
6  Johan Pertandingan Tarian Peringkat Daerah 2009
7  Naib Johan Pertandingan Tarian FESTAKA UM 2009
         a) Penari Lelaki Terbaik      : Mohd Syafiq B. Azam
         b) Busana Terbaik     
8  Johan Pertandingan Tarian Peringkat Kebangsaan 2008
         a) Johan Keseluruhan
         b) Rampaian Tradisional Terbaik
         c) Etnik Terbaik 
9  Johan Pertandingan Tarian Peringkat Negeri 2008
         a) Johan Keseluruhan
         b) Rampaian Tradisional Terbaik
10  Johan Pertandingan Tarian Peringkat Daerah 2008